De toekomst voor biomassa is mooi!

Biomassa gaat de komende decennia een grote rol spelen in de energievoorziening.

In de discussie over de transitie naar een duurzame mobiliteit is het relatief stil rond biomassa en biofuels. ChangeMagazine.nl publiceert de komende weken een serie meningen uit verschillende hoeken. Hier vindt u alvast de eerste.

Door Helma Kip, manager duurzame energie bij Essent

De ontwikkeling van biomassa zal zich, wat Essent betreft, in eerste instantie moeten richten op het gebruik van reststromen die vrijkomen bij de productie van biomassa voor toepassingen, zoals de houtproductie en voedselproductie. Niet alleen uit economisch oogpunt, maar ook omdat de landbouwgrond niet oneindig is, terwijl de bevolking groeit en wereldwijd streeft naar een grotere welvaart.

Het is van groot belang dat alle beschikbare en bruikbare land- en bosbouwarealen efficiënt en duurzaam worden gebruikt. Daarbij mag de diversiteit van de natuur niet verloren gaan door ineffectieve concentratie op landbouwproductie. We kunnen echter niet, zoals sommigen doen, met droge ogen beweren dat het gebruik van biomassa als energiebron de oorzaak is van ontbossing. Ook niet van de concurrentie in landgebruik voor voedsel en dat daarom (alleen) biomassa voor brandstofgebruik duurzaam moet zijn geproduceerd, terwijl het overgrote deel van de benutting van (landbouw) grond voor vleesproductie, voedsel en lifestyle-producten, dat kennelijk niet hoeft te zijn.

Het is jammer dat de discussie zich heeft gepolariseerd, digitaal wordt gevoerd en is toegespitst op de tegenstelling goed landgebruik (voedsel en diervoeder) versus fout landgebruik (energie). Essent zet in op het gebruik van reststromen voor energieproductie uit alle (duurzame!) ketens uit de waarde-piramide van biomassa (10 x F). Boven aan in de waarde-piramide staan de gezondheids- en lifestyle-producten Fragrance, Farma en Fine chemicals. Een klein volume, maar een hoge toegevoegde waarde. Het productieproces van dergelijke producten vraagt veel land, geeft weinig (energie) opbrengst, maar heeft een heel hoge economische waarde. Daarna volgen voeding voor mens en dier (Food en Feed). Dat heeft een iets lagere maar nog steeds hoge toegevoegde waarde en een groter volume. Dan volgt de chemie (Fermentatie, Fertilizers en Fibers) en tenslotte de energietoepassingen (Fuel en Fire). Energie zit onder in deze piramide qua toegevoegde waarde, maar heeft nogal wat volume nodig. Dat moeten we bij voorkeur halen uit de productieketens van de producten die hoger in de piramide zitten. Ook al staat biomassa onderin, als we dit mondiaal zuiver en afgewogen organiseren, is er een mooie toekomst voor biomassa. De polariserende discussie over food versus fuel kunnen we dan afsluiten.  

Lees ook de andere delen

In november 2009 verscheen Change Magazine special Duurzame Mobiliteit. Deze kunt u nabestellen

Domein: Duurzame mobiliteit & energie

Zoekwoorden: Biomassa, energie, voedsel