WNF steunt ontwikkeling van biobrandstoffen

In de discussie over de transitie naar een duurzame mobiliteit is het relatief stil rond biomassa en biofuels. ChangeMagazine.nl publiceert de komende weken een serie meningen uit verschillende hoeken. Hier vindt u deel drie.

Door Donald Pols, hoofd klimaat van het Wereld Natuur Fonds

 
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vindt dat biobrandstoffen op een duurzame wijze moeten worden ontwikkeld. Alleen dan kunnen biobrandstoffen een alternatief zijn voor fossiele brandstoffen en de toegang tot energie in ontwikkelingslanden vergroten. Bij duurzame ontwikkeling worden de risico's voor natuur en voedselvoorziening voldoende afgedekt. 

Om klimaatverandering te beperken, moeten we als samenleving nieuwe technieken ontwikkelen als alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Biobrandstof kan een alternatief zijn, maar op dit moment zijn er nog te veel risico's aan verbonden, vooral op het gebied van concurrentie met voedselvoorziening en natuur. Ondanks de huidige risico's blijft het WNF de ontwikkeling van biobrandstoffen steunen. Daarbij spelen twee factoren een rol. 
 
Ten eerste zijn de problemen van biobrandstoffen kenmerkend voor bijna alle nieuwe technologieën. Er moet ruimte zijn om de kinderziektes te boven te komen. Als we alle alternatieven voor fossiele energie bij de eerste tegenslagen afserveren, lukt het nooit een alternatief energiesysteem op te bouwen.
 
Ten tweede kan Europa eraan bijdragen dat de mondiale ontwikkeling van biobrandstoffen in een duurzame richting wordt gestuurd. Biobrandstoffen worden met of zonder Europese steun ontwikkeld. Momenteel zijn er mondiaal ongeveer 50 landen die de ontwikkeling van biobrandstoffen subsidiëren. Het opvallendste land in dat rijtje is de VS.  De VS zijn beduidend minder gericht op een duurzame ontwikkeling van biobrandstoffen dan de Europese Unie. Alleen al daarom is het noodzaak door te gaan met het onderzoeken van biobrandstoffen als alternatief.
 
Mochten de lasten van biobrandstoffen uiteindelijk hoger uitvallen dan de baten, dan zal het WNF niet aarzelen dit dossier te sluiten. Maar zoals gezegd: alleen ná grondig onderzoek.

Lees ook de andere delen

In november 2009 verscheen Change Magazine special Duurzame Mobiliteit. Deze kunt u nabestellen

Domein: Duurzame mobiliteit & energie

Zoekwoorden: Biomassa, energie, voedsel