Groei CO2-uitstoot wereldwijd minder

De wereldwijde uitstoot van CO2 heeft vorig jaar een record bereikt van 34,5 miljard ton. De groei van de uitstoot vertraagde, tot 1%; minder dan de helft van de gemiddelde jaarlijkse uitstootgroei in de afgelopen tien jaar. Dat terwijl de mondiale economie in 2012 met 3,5% is gegroeid, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport over de CO2-uitstoot. Volgens het PBL wijst het op een verschuiving naar activiteiten met minder gebruik van fossiele brandstoffen, meer hernieuwbare energie en meer energiebesparing.

In 2012 groeide het gebruik van fossiele brandstoffen, maar de groei van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen als zonne- en windenergie en biobrandstoffen groeide dubbel zoveel. Het is een van de belangrijkste uitkomsten van het jaarlijkse rapport ‘Trends in global CO2 emissions’ dat het PBL in samen werking met het Joint Research Centre van de Europese Commisie heeft uitgebracht. Het rapport is gebaseerd op recente resultaten van de Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) en de meest recente statistieken over energiegebruik en andere activiteiten.

Grootste uitstoters: China, Verenigde Staten en Europese Unie

China, de Verenigde Staten en Europa stoten 55% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot uit. De groei van de CO2-uitstoot in China kwam op 3% in 2012. Per hoofd van de bevolking stoot China evenveel CO2 uit als de EU, de helft van de uitstoot per hoofd van de bevolking in de VS. Vergeleken met het bruto nationaal product is de uitstoot van China echter bijna twee keer zo hoog als die van de EU en de VS.

Blijvende vertraging?

Deze relatief kleine groei van emissie-uitstoot zou volgens het PBL een eerste signaal kunnen zijn van een blijvende vertraging van de groei van wereldwijde uitstoot. Het zou zelfs kunnen leiden tot een daling van de uitstoot, maar daar is volgens het PBL nog wel wat voor nodig:

  • China bereikt zijn eigen doel van maximum energiegebruik in 2015 en een verschuiving naar gas met een aandeel van 10% in 2020;
  • De Verenigde Staten blijft de energiemix verschuiven naar meer gas en hernieuwbare energie;
  • De lidstaten van de Europese Unie bereiken overeenstemming om de effectiviteit van het Europese Emissiehandelsysteem (ETS) te herstellen om zo de uitstoot verder te verminderen.

Bron: Nieuwsbericht Planbureau voor de Leefomgeving

05 november 2013