Windgroep Goeree-Overflakkee zet eilandbelang voorop

Wind genoeg in Nederland, ruimte niet. Het is de klassieke patstelling waardoor altijd jaren voorafgaan aan het plaatsen van windturbines. Dit geldt ook voor het eiland Goeree-Overflakkee, waar in 2020 een vermogen van 260 megawatt windenergie moet komen. Om dit vraagstuk op te lossen werken overheid en Windgroep Goeree-Overflakkee nauw samen.
    

Door Mirjam van der Ploeg

De coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee is in april 2013 opgericht. De deelnemers zijn allen ontwikkelaars van windenergie: de lokale energiecoöperatie Deltawind, energiebedrijven Eneco en Nuon, Staatsbosbeheer en een tiental initiatieven van lokale agrariërs. Samen willen zij een serieuze gesprekspartner vormen voor gemeente, provincie en het Rijk én het eilandbelang bij deze opgave vooropstellen.

Oprichting

Monique Sweep, directeur van Deltawind en als initiatiefnemer voor de samenwerking nauw betrokken bij het proces: “We hebben alle bestaande windinitiatieven op het eiland bij elkaar geroepen om tot een totaalplan voor het eiland te komen. Iedereen moest bereid zijn tot onafhankelijk locatieonderzoek en bijdragen aan een windfonds. Gelukkig was iedereen bijzonder positief. In een jaar tijd hebben we een samenwerkingsverband gesmeed en in juni 2013 de overeenkomst met gemeente en provincie ondertekend.”

Rijksdoelstelling

De vele initiatieven op het eiland waren er niet voor niks. De provincies hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de rijksdoelstelling van 6000 MW op land. De windopgave voor provincie Zuid-Holland bedraagt 735,5 MW in 2020, waarvan een belangrijk gedeelte op Goeree-Overflakkee moet komen. Beleidsmedewerker van de provincie Bart Verschoor: “Het eiland is geschikt omdat het zeer open is, het er hard waait en relatief dunbevolkt is. Windturbines accentueren de scheiding van land en water; ze worden een punt van herkenning. We staan bijvoorbeeld geen turbines toe in natuurgebieden of middenin het groene hart.”

Eilandbrede aanpak

Voorzitter van de Windgroep Goeree-Overflakkee en een van de initiatiefnemers voor windturbines op het eiland is agrariër Arjan van den Tol. Hij wil samen met twee buren en Nuon acht molens bij hem in de polder plaatsen. “Alle initiatieven op het eiland zijn samen goed voor 350 MW, maar er mag slechts 180 MW bij. De helft van de plannen moet dus afvallen, afhankelijk van de uitkomsten van de milieueffectrapportage. Maar dat nemen we voor lief. Als boer en ondernemer wil je geld verdienen, maar het gaat ons ook om het beste plan voor het eiland.”

Vertrouwen

Vertrouwen tussen de betrokken partijen is cruciaal. Frans Tollenaar, wethouder van Goeree-Overflakkee: “Als scoren je doel is, kom je er niet uit. Wel door te bekijken waar je elkaar vindt. Als iets geen pijn doet en de ander heeft er baat bij: doen.” Judith Vlot, adviseur duurzame energie bij Agentschap NL: “Je ziet steeds vaker dat mensen niet alleen voor persoonlijk gewin gaan, maar ook omgeving en algemeen belang meenemen. Agentschap NL heeft hierop aangestuurd, geadviseerd en gesprekken bijgewoond. Of deze aanpak juist is, zien we als de windturbines er straks staan.”

Haal meer uit windenergie

Houdt u zich bij de gemeente bezig met projecten op het gebied van windenergie? Agentschap NL, uitvoeringsorgaan van het ministerie Economische Zaken, helpt u op weg met vraagstukken en brengt u in contact met andere gemeenten. Kijk op www.agentschapnl.nl/duurzameenergie en www.windenergie.nl of neem contact op met het Duurzame Energie Centrum (DEC).

Dit artikel is een bewerking van een artikel uit Windnieuws. Het volledige artikel verscheen eerder in WindNieuws 4 2013.

29-10-2013

Foto: Rolf Mooibroek