'Terwijl Nederland sombert, vergroent de rest van de wereld.'

Duurzaam ondernemer Ad van Wijk, voormalig CEO van Econcern, blijft kansen zien om te ondernemen in duurzame energie. Kabinetsplannen en economische omstandigheden doen daar niet aan af. Op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid presenteerde hij zijn nieuwe internetinitiatief Greenem.

Door Maartje Smeets

"Het geeft niet dat Nederland nu een kabinet heeft dat weinig groen lijkt. Daar hoeven we echt niet over te somberen", zegt Van Wijk, ondernemer in duurzame energie, en oprichter van het failliete Econcern. Tijdens het congres Return on Investment in Duurzame Energie praat Van Wijk de aanwezigen bij over mislukkingen en successen waar hij als duurzaam ondernemer mee te maken kreeg.

Ondanks de pijnlijke ondergang van Econcern (zie kader) blijft Van Wijk verrassend optimistisch. "Terwijl we hier bakkeleien over wel of geen subsidie op windenergie, vergroent de wereld om ons heen in rap tempo. Kijk naar ontwikkelingen in China en Amerika. Daar gebeurt het momenteel. De rest van de wereld, inclusief Nederland, zal volgen, wat ook de signatuur van onze regering is."

Niet te negatief over Nederland

De duurzame ondernemer moet zijn blik dan ook niet beperken tot Nederland, aldus Van Wijk. "De kansen liggen wereldwijd. Dit is een tijd voor groene ondernemers om over de grens te kijken, waar tal van ontwikkelingen gaande zijn. Neem het Verenigd Koninkrijk, dat tientallen miljarden gaat bezuinigen, maar wel een fonds vormt voor wind- en zonne-energie. En over Nederland moeten we ook niet al te negatief zijn. Burgers, ondernemers en lokale overheden lijken echt te geloven in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Technisch, maar ook economisch is er veel mogelijk."

Een opmerkelijke boodschap van een man die vorig jaar zijn internationale onderneming in duurzame energie met 1200 medewerkers mede door de economische crisis failliet zag gaan.  Die kwestie heeft echter niets veranderd aan Van Wijks heilig geloof in een duurzame energievoorziening voor de toekomst. "Nog in mijn leven zal de transitie naar 100 procent duurzame energie bereikt worden."

Energie als onderdeel van het product

Volgens Van Wijk ligt het pad naar die toekomst in de ontwikkeling van producten en diensten waar energie een integraal onderdeel van is. "Energie heeft nu niet de aandacht van mensen. Als het huis maar warm gestookt is, dat is het belang van de consument. Daarom moet energie veel meer als vanzelfsprekend geïntegreerd worden in producten en diensten. Dus niet meer de energie naar het product brengen (een huis met een aansluiting op de gasleiding), maar energie onderdeel laten zijn van het product (een huis met zonnepanelen op het dak)."

Als geen ander is Van Wijk zich bewust van de valkuilen waar duurzame ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Zo is daar het voorbeeld van een duurzaam koelsysteem op basis van zeewater voor hotels op Curaçao, waar hij mee bezig is.Het idee is simpel: Vervang de elektrische airco door een koelsysteem dat gebruik maakt van zeewater. Een dergelijk systeem bestaat nog niet. Wat meteen het eerste probleem oplevert; banken zijn moeilijk te overtuigen te investeren in een project dat nog geen precedent heeft.

Voor de overheid op Curaçao was het idee weinig aantrekkelijk, aangezien het leidt tot minder winst voor het lokale energiebedrijf en dus tot minder uitkering van dividend waarmee voorzieningen voor het eiland betaald kunnen worden. Voor een pijpleiding vanuit zee naar de kust is een onderzoek van de zeebodem nodig. Ook dit is een probleem aangezien de zeebodem militair terrein en dus geheim is.
 

 

 

 

 

Greenem

Zelf is Van Wijk ook nog niet klaar met ondernemen in duurzame energie. Op de Dag van de Duurzaamheid 11 november presenteerde hij zijn nieuwe internetinitiatief Greenem (vrij vertaald: Maak ze groen!), waarmee hij met internetactiviteiten de consument wil helpen vergroenen. Greenem.nl is een vergelijkingssite. Op 11 november vond ook de introductie plaats van de Greenem Community en een interactieve game waarin het GQ, het groene IQ van mensen centraal staat. 
  

Over Ad van Wijk

dr. Ad van Wijk (1956) was in 1984 een van de oprichters van Ecofys, dat zich ontwikkelde tot Econcern. Econcern groeide uit tot een bedrijf met 1200 medewerkers in meer dan 20 landen met als missie iedereen te voorzien van duurzame energie. Econcern was een holding van verschillende bedrijven en hield zich onder meer bezig met project- en productontwikkeling, fabriceren van eigen producten en consultancy. Voorbeelden van projecten zijn het offshore windpark Princess Amalia, grote solar farms in Spanje en de gesloten tuinbouwkas.
Het bedrijf ging in juni 2009 failliet, toen het financiering zag stilvallen en het een kredietfaciliteit verloor. Het faillissement is nog onderwerp van onderzoek van curatoren. Van Wijk is nu onafhankelijk ondernemer in duurzame energie, die verschillende bedrijven adviseert op dat gebied.

3 november 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: Econcern, duurzame energie, Ad Van Wijk, Ecofys