Betrek bewoners bij energiebesparing stadswijk

Een hele stadswijk tegelijk energie laten besparen: een project van grote omvang. Vroegtijdig bewoners bij het project betrekken, is een beslissende factor voor het slagen van zo'n groot project. Het EU-initiatief CONCERTO verzamelde concrete ervaringen uit projecten op dit gebied.
 

CONCERTO in samenwerking met redactie Change Magazine

Het CONCERTO-initiatief bestaat sinds 2005 en ondersteunt projecten op het gebied van stadswijkontwikkeling, zowel nieuwbouw als bestaande wijken. Het gemeenschappelijke doel van de projecten: reductie van CO2-emissie én verbeteren van de de levenskwaliteit in de stedelijke omgeving. Dat gebeurt door onder meer efficiënt met energie om te gaan en technieken voor hernieuwbare energie. Daarbij is het belangrijk alle betrokkenen - van de ontwerpers, architecten, ambachtslieden tot de eigenaren/huurders - op één lijn te krijgen.

Buren vormen voorbeeld

In de wijk Picarral in het Spaanse Zaragoza werd een groep van geïnteresseerde bewoners een voorbeeld voor de hele woonwijk. Ze helpen hun buren om mee te kunnen doen en geven voorbeelden op het gebied van energiebsparen.

In Nieuw-West in Amsterdam wil de stad de CO2-emissie tegen 2015 met 50% verminderd hebben. In 2007 en 2008 kwamen 30 bewoners, medewerkers van de stad, energie- en bouwexperts en woningcoöperaties samen. Zij keken voornamelijk om alle betrokken goed te informeren over de mogelijkheden en moeilijkheden van energiebeparing en gebruik van hernieuwbare energie. Een voorbeeldproject focuste op drie gebouwen in Nieuw-West en maatregelen die financieel haalbaar waren. Daaronder viel isolatie en overstappen op warmtepompen of stadsverwarming. Uit dit project bleek dat ook een gemengde groep mensen, met uiteenlopende belangen, een gemeenschappelijke oplossing kan vinden. Onderzoeker Frans van der Woerd: "De beste weg om de toestemming van de bewoners te krijgen, is ze er zo tijdig mogelijk bij te betrekken."

Energy Change Manager

Het Verbandsgemeinde Weilerbach in Duitsland wil in de nabije toekomst voor 100% gebruik maken van hernieuwbare energie. Met de eigen organisatie-eenheid SEMS (Sustainable Energy Management Systems) heeft Weilerbach goede ervaringen opgedaan. Ze pakken het serieus aan: Teresa Karayel is als Energy Change Manager aangesteld. Zij is contactpersoon op de onderwerpen hernieuwbare energie en energiebesparing, voor zowel overheid, bedrijfsleven als inwoners.

"Binnen de vijfjarige looptijd van het project werden 400 adviezen over energie voor burgers verstrekt, 100 gebouwen volledig en 200 gedeeltelijk gesaneerd. Bovendien werden 62 warmtepompen, 204 installaties voor thermische zonne-energie en 76 pelletkachels geïnstalleerd", noemt Karayel de successen op het gebied van energie-efficiënte gebouwen. In totaal bestaan meer dan 1100 contacten met huiseigenaars. Het belangrijkste daarbij is volgens Karayel de continuïteit van informatie, verbinden van netwerken en persoonlijke contactpersonen.

Meer informatie: www.concerto.eu

28 januari 2013