Blauwe energiecentrale kan 200 MW leveren

Het idee is al heel oud: stroom opwekken uit het potentiaalverschil tussen zoet en zout water.  Een nieuw type energiecentrale kan uit het zoete IJsselmeerwater en het zoute water in de Waddenzee 200 MW blauwe stroom genereren. Dat is voldoende om alle huishoudens in de drie noordelijke provincies van stroom te voorzien.

Door Wilfried Kocken

Rijkswaterstaat, ENECO Energie, kennisinstituut Wetsus en het bedrijf REDstack zijn betrokken bij de ontwikkeling van de blauwe energiecentrale. "Het idee is oud maar de stand der techniek stond marktintroductie nog niet toe, vertelt Gerard Schouten, general manager van REDstack. Wij hebben de juiste componenten ontwikkeld, onder andere membranen van polyethyleen. Die zijn goedkoper en ze raken minder snel vervuild. Via omgekeerde elektrodialyse (RED) halen we de stroom uit het water.

Goedkoper dan windstroom

De huidige commerciele membranen leveren 1,25 W per vierkante meter. REDstack werkt aan membranen die een veelvoud hiervan opleveren. In 2010 moeten die op grote schaal geproduceerd kunnen worden. De prijs moet daarbij dalen van 50 à 80 naar 5 euro per vierkante meter. Samen zou dat een elektriciteitsprijs moeten opleveren van 8 cent per kWh, goedkoper dan de huidige windstroom. Schouten: Bij deze manier van energiewinning heb je grote volumes nodig omdat de energie-inhoud laag is. Bovendien neemt het rendement van de energiewinning toe naarmate het concentratieverschil aan zout groter is. Aanvankelijk werd bij toepassingen vooral gedacht aan plekken waar zoet rivierwater de zoute zee instroomt. We beginnen nu echter met een proefproject bij de Frisia-zoutfabrieken in Harlingen, waarvan het afvalwater een tien maal zo hoge zoutconcentratie heeft als zeewater. Dat leent zich dus nog veel beter voor energiewinning."

Koploper?

Nederland ligt met nog geen 3 procent niet bepaald voorop in Europa als het gaat om het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik. Zweden scoort met bijna 40 procent veel beter. Wat kan het aandeel blauwe stroom zijn? Schouten: We starten met een kleine proefinstallatie en gaan daarna opschalen naar een capaciteit van 50 kW. Dat is de grootste installatie tot nu toe in Europa. Uiteindelijk kan deze centrale 200 MW opleveren. Theoretisch is er in Nederland 7.000 MW mogelijk, maar in de praktijk is ongeveer 3.000 MW blauwe energie realistisch. Je ziet altijd dat dit soort potentiëlen nooit volledig wordt gehaald. Maar al halen we maar 20 tot 30 procent, dan is dat toch een substantiële bijdrage aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Tot nu toe hebben alle overheden zich gecommitteerd, en er bestaat veel drijvende kracht vanuit het bedrijfsleven. Die druk stemt mij zeer hoopvol."

Voor 2020 moet 20% van de Europese energie groen zijn, zo stelt Brussel. Nu is dat gemiddeld nog 8,5%. Momenteel ligt het aandeel van water, zon, wind en biomassa-energie in Nederland op 2,4%. Samen met Malta (0%), Luxemburg (0,9%) Groot-Brittannie (1,3%) en Belgie (2,2%) is Nederland hekkensluiter. Alle lidstaten moeten hun nationale aandeel in milieuvriendelijke energieproductie verhogen met 10% tot 13%. Dit geldt ook voor de koplopers Zweden (39,8%), Letland (34,9%), Finland (28,5%), Oostenrijk (23,3%) en Portugal (20,5%). Nederland moet zijn percentage aan groene energie ophogen tot 14%. 

 

Artist Impression Blauwe Energiecentrale bij de Afsluitdijk
(Bron: Rijkswaterstaat)

Meer informatie
Gerrard Schouten, 0515 486 888 / 06 10551184 of g.schouten@redstack.nl
www.redstack.nl.

16 maart 2008

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie