Regering gaat te traag voor groene Nederlander

Milieubewuste Nederlanders vinden dat de regering zich veel meer zou moeten inzetten voor de transitie naar duurzame energie. Zelf zijn Nederlanders van plan om in het nieuwe jaar minder energie te gaan verbruiken.

Bijna de helft van de bevolking heeft voornemens om energie te besparen. Dat blijkt uit een enquête van het Regieorgaan EnergieTransitie. Voorzitter Theo Walthie van het Regieorgaan is ingenomen met de uitkomst: "We bouwen die windmolens natuurlijk om vervolgens slim met die energie om te gaan."

Aan meer dan 1000 panelleden werd gevraagd of ze van plan zijn om volgend jaar op energie te gaan besparen. 42,5 procent antwoordde volmondig ja op die vraag. Het overgrote deel van de respondenten gaat besparen door het eigen gedrag aan te passen. De verwarming een graadje lager en bewuster omgaan met de wasmachine en droger worden vaak genoemd, net als het uitzetten van apparaten en verlichting. Verder willen Nederlanders slimmere inkopen gaan doen, zoals het vervangen van apparaten door energiezuiniger alternatieven.                                                                            

Meer dan éénderde van de energie wordt op dit moment door huishoudens verbruikt.Uit de peiling van EnergieTransitie blijkt dat consumenten vinden dat de regering moet inzetten op groene stroom.  Theo Walthie: "De overheid wil het, de consument wil het, maar de seinen voor groene stroom staan nog niet allemaal op groen."

In een brief aan de tweede kamer roept het Regieorgaan EnergieTransitie de regering op om meer te doen om groene stroom te stimuleren. "De overheid moet nu groene keuzes maken, zodat ondernemers kunnen investeren in groene stroom", vindt Walthie. "Belangrijk is dat er wetgeving komt die groene stroom voorrang geeft op de markt. Zo zouden bijvoorbeeld producenten en leveranciers een verplicht groen deel moeten 'bijmengen', of eerst verplicht een groen deel moeten afnemen voordat ze grijze stroom op de markt brengen."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers aan de peiling zijn kritisch op de geplande komst van extra kolencentrales. 84 procent vindt kolencentrales een vuile vorm van energieproductie en vindt dat er strenge regels voor moeten komen. Het Regieorgaan EnergieTransitie waarschuwt voor nog een andere uitdaging: "Als al die geplande centrales er zijn, dan produceren ze zoveel stroom dat er overcapaciteit ontstaat, waardoor de goedkope grijze stroom de groene energie uit de markt drukt." 

De helft van de respondenten wil dat de prijs van groene stroom laag wordt gehouden door middel van subsidie. Ze willen er niet voor betalen via hun energierekening. "Wij zouden willen dat die subsidie echter wél wordt betaald uit een opslag op de energierekening", zegt Walthie. "Dan ben je niet meer afhankelijk van het politieke sentiment omdat het onderwerp dan buiten de regeringsbegroting valt. Zo lever je meer zekerheid voor investeerders in duurzame energie. Bovendien gaat er van een opslag een prikkel uit om zuiniger met energie om te gaan." 

Het Regieorgaan EnergieTransitie is het adviesorgaan dat het kabinet helpt bij zijn beleid om te komen tot een duurzame energiehuishouding en energiebesparing. In het Regieorgaan zijn onderzoeksinstellingen, de overheid, nongouvernementele organisaties en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.

5 januari 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie

Zoekwoorden: groene stroom, energietransitie, overheid, subsidie, energie besparen.