'Het gebeurt nu echt'

Nederland heeft geen Renault of Volkswagen die fors investeert in elektrische auto's. Toch heeft ook ons land innovatiekracht op het gebied van elektrisch transport. Het buitenland kijkt met begerige ogen naar het 'poldermarktmodel'.

Door Maartje Smeets

Het afgelopen half jaar zijn belangrijke stappen gezet, vindt Kjell Biezen, manager Electric Transport van Essent. "De markt was lange tijd in onzekerheid over de richting die de overheid zou inslaan. Maar de afgelopen maanden is het Formule E-team opgericht en kregen negen proefprojecten op gebied van elektrische vervoer een stimuleringsbijdrage. Op Europees niveau hebben energiebedrijven 1 type stekker ontwikkeld voor het opladen van de batterijen. De autoproducenten komen binnenkort met de modellen op de markt. Dus het gebeurt nu echt."

Essent of Google

Essent zette haar afdeling Electric Transport op in 2008. Samenwerking is volgens de energiemaatschappij de motor achter de benodigde veranderingen om elektrisch vervoer niet alleen technisch, maar ook praktisch mogelijk te maken. Eind mei is een set spelregels gepresenteerd waar 44 betrokken partijen voor hebben samengewerkt. Deze spelregels vormen het marktmodel - een akkoord over 'wie doet wat' - bij de introductie van elektrisch vervoer. Zo is afgesproken dat overheden én commerciële partijen gaan zorgen voor de verspreiding en exploitatie van laadpalen. Biezen: "De exploitatie van de oplaadpalen gaat niet gereguleerd worden, niet ingekaderd door wet- en regelgeving. Alle mogelijke marktpartijen, of dat nu Essent is, Google, of een bank kunnen een voorstel doen. Zo bewerkstellig je de benodigde innovatie."

Snellaadpunt

Nu Essent is overgenomen door RWE zit Biezen regelmatig met zijn Duitse evenknieën om de tafel. "Ze kijken met grote ogen naar ons marktmodel. In Europa is er bij mijn weten nog nergens op zo'n grote schaal een dergelijk model ontwikkeld. In Duitsland bijvoorbeeld zijn autoproducenten en energiebedrijven meer gefocused op de techniek van elektrisch vervoer." Essent doet momenteel ervaring op met een snellaadpunt in Leeuwarden en de eigen medewerkers in Den Bosch proberen in hun elektrische autos nieuwe, intelligente technieken uit.

Deze proeven zijn ontzettend belangrijk, vindt Biezen. "Met alle nieuwe techniek, regelgeving en dienstverlening die nodig is om elektrisch rijden massaal te introduceren, mag nooit vergeten worden dat de klant centraal staat. Daarom zijn praktijkprojecten van groot belang. In de praktijk zullen de grootste hobbels de komende jaren genomen moeten worden, als er tientallen elektrische modellen op de markt komen. Maar als we het systeem voor tienduizend mensen naar tevredenheid kunnen laten werken, kunnen we dat ook voor honderdduizend."

Dit artikel is onderdeel van het nummer Duurzame mobiliteit: Nederland al polderend koploper?, juni 2010. De Nederlandse kracht ligt in een intensief samenspel tussen privaat-publieke spelers: overheid, provincies, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschap bereiken samen concrete ecologische- en economische resultaten.

30 juni 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.