IPCC: goed beleid nodig voor duurzame energie

Duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, kan in 2050 aan 80% van de wereldwijde energievraag voldoen, mits gesteund door het juiste overheidsbeleid, is de conclusie van een nieuw IPCC-rapport. Daarmee speelt duurzame energie een belangrijke rol in het voorkomen van de opwarming van de aarde.

Door Daniëlle van Gils

Het rapport "Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation" concludeert dat het aandeel duurzame energie ook zonder beleid zal toenemen. Maar om het niveau van 80% te halen, is consistent overheidsbeleid nodig. Dat zou onder meer moeten gaan over integratie van duurzame energie in bestaande elektriciteitsnetwerken, verbetering van de luchtkwaliteit door minder CO2-uitstoot, wat tevens een gunstig effect heeft op de volksgezondheid. Het gebruik van duurzame energie stijgt, en met grootschalige inkoop en goedkopere technieken daalt de prijs. In combinatie met het juiste beleid zou dit volgens het rapport niet alleen klimaatverandering tegen gaan, maar ook arme landen helpen hun economie op een duurzame manier te ontwikkelen.

Overheidsbeleidsbeleid heeft volgens het rapport een bepalende werking op de ontwikkeling van duurzame energie: "Het is niet zozeer de beschikbaarheid van duurzame energie, maar overheidsbeleid dat de ontwikkeling van duurzame energie in de komende decennia kan uitbreiden of beperken", vertelt Ramon Pichs, co-voorzitter werkgroep III van het IPCC, de werkgroep achter het rapport.

Zes soorten duurzame energie

In het rapport worden zes soorten duurzame energie besproken: biobrandstoffen, zonne-energie, geothermie (aardwarmte), waterkracht, windenergie en energie uit zee-stromen. Elk van de bronnen apart geeft niet altijd dezelfde hoeveelheid energie; een combinatie van meerdere bronnen kan meer zekerheid geven over een continue, gelijke aanvoer van energie, laten eerdere studies zien.

Een verdere ontwikkeling van de duurzame-energiesector zal veel investeringen in de komende twee decennia vereisen, bijvoorbeeld op het gebied van evenwicht tussen vraag naar energie en energie-aanbod. Ottmar Edenhofer, co-voorzitter werkgroep III: "De inzet en ontwikkeling van duurzame energie vereist een ontwikkeling van nieuwe infrastructuur [voor het energiesysteem], anders zal er geen verdere groei zijn."

Bronnen: Persbericht IPCC werkgroep III, UN: Renewable energy key in climate change fight - AFP

Foto: B Cleary

10 mei 2011

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.