Lespakket stimuleert bewustwording over afval

Zooi maakt de wereld mooi

Voorlichting en educatie zijn speerpunten in onze communicatie naar belanghebbenden, zegt Monic van Eerden, communicatiemanager van HVC. We informeren huishoudens, ondernemingen en overheden over hoe zij hun afval zo veel mogelijk kunnen beperken en scheiden, zodat het verantwoord verwerkt kan worden tot nieuwe producten, zoals stroom, warmte of compost. En sinds kort kunnen we met onze nieuwe bio-energiecentrale daar nog een mooi nieuw product aan toevoegen; uit afvalhout maken we 100% groene energie.

Om de bewustwording over het afvalvraagstuk onder de jeugd te stimuleren heeft HVC sinds medio jaren negentig excursies door de afvalcentrale op het programma staan. Van Eerden: We trachten zoveel mogelijk rendement uit afval te halen. Dat doen we vanuit een verantwoordelijkheid voor mens, milieu en maatschappij. We laten ook graag zien hoe we met afval omgaan, kinderen kunnen dat bij ons zelf ervaren. En we gaan nog een stap verder en vertellen over duurzaam ondernemen, over de verantwoordelijkheid die we hebben voor de generatie na ons.

Vóór en mét kinderen

Er is veel animo voor de rondleidingen. Van Eerden: In 2007 mochten we bijna 20.000 bezoekers verwelkomen, waarvan 14.000 kinderen. We ontvangen veel leerlingen van groep 8 van de basisscholen in het verzorgingsgebied van HVC. Speciaal vóór en mét hen hebben we het educatieproject Zooi ontwikkelt. Het was leuk en zeer informatief om met de kinderen en onderwijzers van groepen 8 dit project gezamenlijk aan te pakken waardoor het toch nog anders is geworden dan we voor ogen hadden. Zooi spreekt scholieren aan in hun eigen taal en daagt ze uit oplossingen voor het afvalvraagstuk te bedenken. Zo kun je afvalgames spelen op de Zooi-website en is er een Zooi-film waarin Dolf Jansen de werking van de afvalverbrandingsinstallatie uitlegt. We prikkelen ze met vragen als Wat doe jij met je kauwgum als je er genoeg van hebt? of Hoe tover je rotzooi om tot designobjecten? Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 120 duurzame lampen die we in Alkmaar hebben hangen gemaakt van ledlampen, spaarlampen en afvalmaterialen door leerlingen van de eerste klassen van VMBO-scholen, een project van de Alkmaarse milieubeweging Animo. En we geven aansprekende voorbeelden over de mogelijkheden van recycling van materialen, van colablikje tot TGV en van Petfles tot fleecetrui. Het lesproject wordt afgesloten met een rondleiding door de afvalverbrandingsinstallatie. De leraren kunnen tenslotte met de docentenhandleiding het project Zooi in de klas verder oppakken.

Geen geheimen

HVC kiest voor een transparant beleid en geeft actief openheid van zaken. Van Eerden: Over onze activiteiten voeren we graag een open dialoog met alle belanghebbenden in onze omgeving. We hebben regelmatig overleg met de milieubeweging, met land- en tuinbouworganisaties en met omwonenden. We streven naar een verantwoorde wijze van afvalverwerking, daar hoort het zoveel mogelijk beperken van de eventuele overlast bij. Mocht het mis gaan, dan rapporteren we dat. We laten onafhankelijke onderzoeksbureaus het effect meten van emissies op de kwaliteit van landbouwgewassen in de omgeving van de verbrandingsovens van de afvalcentrale in Alkmaar. We willen een goede buur zijn en we hebben geen geheimen, die boodschap maken we al jaren waar.

Meer informatie: Monic van Eerden, manager afdeling Communicatie, tel. 072 - 5411 311 of m.vaneerden@hvcgroep.nl

Datum

Domein: Duurzame mobiliteit & energie