Ondernemende Friezen bouwen windturbinepark

Hoopvol nieuws uit Friesland. Daar namen verschillende agrarische en recreatieve ondernemingen, vereniging Noordenwind en Stichting Dorpsmolen Pingjum zelf het initiatief voor een nieuw windpark langs de A7. Twaalf oude windturbines die elk zo'n 80 tot 300 kilowatt leveren aan afzonderlijke eigenaren, worden vervangen door vier nieuwe turbines van 2000 kilowatt per stuk. Het opgetelde vermogen wordt daarmee bijna zes keer zo groot. Ook aan het landschap is gedacht: de vier turbines staan in een lijn opgesteld, in plaats van her en der verspreid zoals nu nog het geval is.

Door Irene Wever

Het nieuwe Windpark A7 is eigendom van een bv, opgezet door de eigenaren van de oude turbines. Het initiatief voor het park werd in 2000 genomen door een boer, een gepensioneerde en een recreatieondernemer, elk waren ze eigenaar van een oude windturbine.

Sjoerd Mensonides van Windpark A7 vertelt: "De realisatie van het park was een hele lange procedure. Een aantal omwonenden maakten bezwaar tegen de locatie. Na behandeling van de gemeente kwam er beroep en liet een uitspraak van de rechtbank anderhalf jaar op zich wachten. Hoger beroep volgde, weer anderhalf jaar. Uiteindelijk gaven afwegingen van provincie en gemeente de doorslag. De gemeente Wûnseradiel was erg positief, dat heeft ons wel gesteund."

"In Friesland zie je wel vaker dat een dorp een stichting of vereniging heeft opgericht met een eigen dorpsmolen," vertelt Mensonides. Zoals in Pingjum. Daar leverde een dorpsturbine vanaf begin jaren '90 groene stroom. De opbrengsten kwamen ten gunste van het dorp, die daarvan sociaal-maatschappelijke activiteiten kon organiseren. De oude turbine mocht niet meer opgeschaald worden vanwege de nabijheid van woningen. Stichting Dorpsmolen Pingjum is nu één van de aandeelhouders van het nieuwe windpark, net als de andere eigenaren van de oude turbines.

De opbrengst van het nieuwe park is goed voor de stroomvoorziening van zo'n acht- tot tienduizend huishoudens. De stroom wordt aan het energienet geleverd. Met een dorpenfonds is geregeld dat elk dorp een euro per kilowatt krijgt. Minister Cramer opent het park op 7 mei en geeft ook het startsein voor de afbraak van de oude windturbines. De oude windturbines worden doorverkocht op de tweedehands markt. Van een aantal turbines is al bekend dat ze een tweede leven krijgen in Madagascar.

Op dezelfde dag (29 april) dat minister Cramer (VROM) bekend maakte dat de doelstellingen voor energiebesparing in Nederland haalbaar waren, lieten Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) weten dat extra beleid noodzakelijk is om de doelen in de toekomst te blijven halen.

Het Friese initiatief is een mooi voorbeeld van hoe particulieren kunnen bijdragen aan het halen van de doelstellingen.

Meer informatie: Dorpsmolen Pingjum
Noordenwind

07 mei 2009

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie