Onderzoekscentrum voor smart grids en super grids

Energiekennisbedrijf DNV KEMA heeft een onderzoeks-centrum voor smart grids en super grids in Arnhem geopend. Het centrum legt toe op de verdere, wereldwijde ontwikkeling van intelligente elektriciteitsnetten (smart grids) en mega-elektriciteitsnetten (super grids).
  
  

Beide technologische ontwikkelingen vormen een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van onze toekomstige energievoorziening. Daarin zullen de vraag naar elektriciteit en het aandeel duurzame energie fors hoger zijn dan op dit moment. Deze groei van vraag naar elektriciteit en de toename van duurzame energie vereisen wereldwijd grote aanpassingen in het elektriciteitsnetwerk. Smart grids en super grids spelen hierin een grote rol. Smart grids maken de sterke groei van decentrale en lokale energieopwekking mogelijk, waarbij consumenten steeds meer zelf in hun energiebehoefte voorzien. Super grids zorgen voor bulktransport van energie via mega-elektriciteitsnettten over lange afstand op een ultrahoogspanningsniveau van 800.000 volt en hoger.

"Het succes van de overgang naar een duurzaam energiesysteem is in sterke mate afhankelijk van de manier waarop de bestaande en nieuwe energiesystemen op elkaar aansluiten. Elektriciteitsopwekking uit duurzame bronnen is substantieel anders dan elektriciteitsopwekking uit conventionele bronnen," zegt Theo Bosma, hoofd van het onderzoekscentrum. "Met de opening van het strategisch onderzoekscentrum voor smart grids en super grids in Arnhem werkt DNV KEMA aan methoden en hulpmiddelen die nodig zijn om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te voldoen en de integratie van grootschalige duurzame energie in de netwerken te faciliteren. Er bestaat wereldwijd behoefte aan extra capaciteit en modernisering van de elektriciteitsinfrastructuur om ├╝berhaupt en op een slimmere manier aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen."

Volgens de World Energy Outlook 2012 van het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal de wereldwijde vraag naar elektriciteit tegen 2035 met meer dan 70% toenemen. Deze groei komt vooral van landen als China en India. Volgens het rapport zal de elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen tegen 2035 bijna 3 keer zo hoog zijn als in 2010; het aandeel van elektriciteit uit duurzame energie in de totale elektriciteitsopwekkingsmix zal toenemen van 20% tot 31%.

07 maart 2013

Foto: DNV KEMA, Ultrahoogspanningstestlocatie in China