Opinie: Green Deal is Brown Deal

Reactie Michiel Rexwinkel, oprichter en directeur van Greenchoice, op de Green Deal van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)

   
   

Bij de Green Deal wordt afgesproken dat er, bij de kolen, een oplopende percentage biomassa bijgestookt gaat worden in de kolencentrales. Dit alles zonder dat hier aanvullende subsidies tegenover staan. Dat is heel positief. De ruil die gemaakt wordt in de Green Deal is helaas minder positief. Er komt nu namelijk geen producentenverplichting die een oplopend percentage biomassa bijstook gewoonweg verplicht stelt. Dit zou de eenvoudigste oplossing zijn geweest en ook het beste voor de afnemers van energie: huishoudens.

Wat er wel gaat komen is een leveranciersverplichting per 2015. Hierin worden alle leveranciers verplicht om bij de kolencentrales de biomassa-bijstook-certificaten in te kopen. Dit verstrekt totale macht richting kolencentrales en werkt prijsopdrijvend. Alle leveranciers zijn op deze wijze in feite verplicht de kolencentrales financieel te steunen. De consument krijgt uiteindelijk linksom of rechtsom de rekening gepresenteerd en hun geld verdwijnt richting kolencentrales. De kolencentrales krijgen een enorme machtspositie in de energiebranche, omdat alleen zij met de inzet van biomassabijstook een regelbaar vermogen hebben.

Van eerlijke marktwerking is nog steeds en wederom geen sprake. Nog altijd krijgen kolencentrales gratis emissierechten. Nog altijd wordt er net zoveel milieubelasting geheven over kolenstroom als over groene stroom. En nu worden groene leveranciers ook nog verplicht om kolencentrales te subsidiëren. Vandaar dat wij deze zogenaamde green deal een brown deal noemen. De kolencentrales gaan hier maximaal van profiteren. Een eenvoudige producentenverplichting met verplichte bijstook van biomassa bij kolencentrales had veel meer in de rede gelegen. De vervuiler moet immers betalen.

05 oktober 2011