Resolutie tot koppelen windmolenparken Noordzee

Het Europees Parlement nam dinsdag 3 februari een resolutie aan tot het koppelen van alle windmolens in de Noordzee. Door te koppelen is er altijd ergens een groep draaiende windmolens die groene elektriciteit opwekt wat de toevoer van groene stroom verzekert. Door meer gebruik te maken van wind- en zonne-energie kan Europa onafhankelijker worden van fossiele energie, van de oliestaten en van Rusland.
 

Door Gerda ten Den

Van alle wereldwateren is de Noordzee bij uitstek geschikt voor het opwekken van windenergie; boven geen andere zee wordt zoveel wind aangevoerd als boven de Noordzee. Bovendien is zij redelijk ondiep. Ideale factoren voor het aanleggen van windmolenparken dus en niet verwonderlijk dat naast Nederland ook Engeland, België, Duitsland en Denemarken actief zijn met het aanleggen van Noordzee-windparken.

De duurzame accu van Europa

'Wind op de Noordzee kan op den duur net zoveel energie leveren als de olie in de Perzische Golf nu. Dat staat beschreven in het Masterplan Zeekracht van het Office for Metropolitan Architecture (OMA), het wereldberoemde architectenbureau van Rem Koolhaas. Dit visionaire plan benoemt gebieden voor een internationale ring van windmolen-parken, in samenhang met gebieden voor scheepvaart, natuur en recreatie. Een ring van kabels tussen de windmolenparken verbindt de zeven Noordzeelanden zodat een stabiel netwerk ontstaat dat op bepaalde punten met het vasteland is verbonden. Door gedeelde infrastructuur en kennis kunnen de Noordzeelanden binnen Europa de omslag van fossiele naar duurzame energie realiseren. Rond 2050 kan Europa door windenergie, in combinatie met zonne-energie, onafhankelijker worden van de oliestaten en Rusland.

Minder afhankelijk van olie en gas

Door de uitspraak van het Europees Parlement wordt de ontwikkeling van een dergelijk netwerk versneld. Samen met andere plannen moet dit de EU minder afhankelijk maken van import van olie en gas. De EU importeert nu 54 procent van de verbruikte energie. Dat kan oplopen tot 70 procent in 2030, wanneer er juist een wereldwijd tekort aan olie en gas wordt verwacht. Dat Europa erg afhankelijk is van Rusland, bleek vorige maand. Rusland hield toen twee weken lang de gaskraan via Oekraïne dicht. Door de gascrisis zaten verscheidene Europese landen in de kou.

05 februari 2009

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie