Tuinders willen subsidie voor WKK op gas

Tuinders zien het rendement van hun gasgestookte warmtekracht koppeling (WKK) teruglopen tot een nulpunt of erger. Om kosten te besparen zijn enkelen genoodzaakt hun WKK-installatie uit te zetten. Dit komt energie efficiëntie en CO2-uitstoot niet ten goede. Tuinbouwvereniging LTO Glaskracht pleit voor subsidie van de WKK.

Zo'n duizend Nederlandse tuinders maken gebruik van een WKK installatie om hun kas te verwarmen en te verlichten. In het merendeel van de kassen draait deze installatie op aardgas. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het gas doordat een grote dynamo meedraait die stroom opwekt dat verkocht kan worden via het elektriciteitsnetwerk. De investering in WKK, zon 1 tot 3 miljoen euro per bedrijf, wordt hierdoor aantrekkelijker. De prijs van elektriciteit fluctueert echter sterk. Rob van der Valk van LTO Noord Glaskracht: Mede door de economische crisis is de stroomprijs op dit moment sterker gedaald dan de gasprijs. De opbrengsten van de WKK vallen hierdoor tegen of veranderen in verliezen.

Van der Valk zou graag zien dat de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE) uitgebreid wordt voor tuinders met een WKK op aardgas. Op dit moment hebben alleen tuinders met een WKK op biomassa recht op de subsidie. Jan van Diepen, woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt dat de beslissing om WKK op gas niet te subsidiëren gebaseerd is op onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Daarin werd geconcludeerd dat het niet meer kost om een WKK-installatie te gebruiken dan om gas en elektriciteit los in te kopen voor het verwarmen en verlichten van de kas.

Van der Valk geeft aan dat de tuinbouwsector in zwaar weer zit en dat door fluctuerende energieprijzen tuinders hun WKK-installatie steeds vaker noodgedwongen uitzetten. Als de bedrijven overgaan tot het verwarmen van de kassen met een gasketel, is dit slecht voor het klimaat. Van der Valk: Een moderne kolencentrale zet 40% van zijn energie om in elektriciteit. Bij een WKK gestookt op gas is het totaalrendement  90%, door het gebruik van de vrijkomende warmte. De WKK gaat dus veel efficiënter om met fossiele brandstoffen. Ook heeft de WKK een lagere CO2-uitstoot met een factor 3 en kan met een WKK de CO2 worden ingezet om de groei van planten te bevorderen. 

Hoewel de WKK op biomassa wel gesubsidieerd wordt, maakt slechts een handvol tuinders daar gebruik van. Biomassa is erg duur en wereldwijd stijgt de vraag. Als bedrijf neem je dan een groot financieel risico. Biomassa subsidiëren is een dure oplossing, vindt Van der Valk.

Tuinders kunnen de elektriciteit die hun WKK oplevert nog niet altijd aan het net kwijt, vanwege het risico voor plaatselijke overproductie. Overcapaciteit kan ervoor zorgen dat het elektriciteitsnet oververhit raakt en dat transformators beschadigen. Netbeheerders stellen daarom grenzen aan producenten van elektriciteit, ook als het gaat om groene stroom. Er ligt een wetsvoorstel ter behandeling in de Tweede Kamer dat duurzaam geproduceerde elektriciteit voorrang geeft, zodat de producent ervan meer zekerheid heeft.

Meer informatie: http://ikregeer.nl/document/KST118906 Kamerstukken over WKK en het betreffende onderzoek van ECN.

03 augustus 2009

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie