Watt connects voor slimme energienetten

Energiekennisbedrijf DNV KEMA, Liander, TenneT en projectontwikkelaar TCN hebben het centrum 'Watt connects' geopend. Dit centrum heeft als doel om bedrijven, overheden en kennisinstellingen interactief kennis te laten maken met intelligente energienetten, ookwel smart grids. Het centrum wil daarnaast een verbindende rol spelen.

Het centrum is gevestigd op het Energy Business Park Arnhems Buiten in Arnhem. De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland hebben het initiatief mede mogelijk gemaakt. Slimme energienetten kunnen zorgen voor grootschalige inpassing van duurzame energie en lokaal opgewekte elektriciteit in ons energiesysteem. "Ik ben trots op de komst van dit innovatieve demonstratiecentrum," aldus Margreet van Gastel, wethouder in Arnhem voor onder meer milieuzaken. "Arnhem is van oudsher een elektriciteitsstad met toonaangevende organisaties als DNV KEMA, Liander en TenneT. Met dit centrum bewijst Arnhem dat zij zichzelf met recht elektriciteitsstad noemt waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor de toekomst en de daarbij behorende innovaties."

Volgens Frits Verheij, voorzitter van de Stuurgroep van Watt connects is Nederland wereldwijd een van de koplopers op het gebied van kennis over en demonstratie van intelligente energienetten. "De oprichting van Watt connects is een belangrijke stap om deze positie niet alleen vast te houden maar ook te versterken. We zijn dan ook verheugd dat energie een van de topsectoren van de Nederlandse overheid is en dat smart grids daarin een belangrijke rol spelen."

Simuleren en demonstreren

Watt connects sluit aan bij de ontwikkeling van intelligente energienetten door de aanleg en ingebruikname in praktijksituaties op kleinere schaal te simuleren en te demonstreren, dus zonder grote investeringskosten en afbreukrisico's. In het centrum worden nieuwe technieken, diensten en applicaties gedemonstreerd, en kunnen bezoekers gebruik maken van simulatietools. Bovendien vinden in het centrum workshops, lunchlezingen en presentaties plaats, en worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Belanghebbenden uit binnen- en buitenland kunnen zien en ervaren hoe een intelligent en duurzaam energienetwerk van de toekomst in hun praktijk werkt en wat daarvan de baten zijn. Voorbeelden hiervan zijn een betere inpassing van duurzame energie, slimmer gebruik van energie en een toekomstbestendige en kosteneffici├źnte aanleg van de energie-infrastructuur.

Bron: Persbericht DNV KEMA

09 oktober 2012