Klimaatcampagne Hivos: energie besparen!

"Energiebesparing hier scheelt rampen daar"

Vooral arme landen zijn gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Een deel van de problemen wordt veroorzaakt door een hoog energieverbruik, met name in westerse landen. Hivos vindt het de hoogste tijd hier iets aan te doen: "Energiebesparing hier scheelt rampen daar".
  

"Op de lange termijn is klimaatverandering rampzalig voor arme mensen in ontwikkelingslanden", zegt Eco Matser, campagneleider en energie- en klimaatspecialist bij Hivos. "Juist zij worden hard getroffen door steeds extremere weersomstandigheden. De wereldwijde temperatuurstijging leidt tot een stijgende zeespiegel, overstromende rivieren of juist perioden van grote droogte en watertekorten. Vooral de westerse landen veroorzaken deze negatieve effecten met hun hoge energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen."

Hivos wil met de campagne duidelijk maken welke gevolgen de energieconsumptie in Nederland en andere westerse landen heeft voor ontwikkelingslanden. Matser: "We moeten klimaatslachtoffers niet alleen helpen tijdens een ramp, maar helpen zorgen dat bepaalde natuurrampen niet meer plaatsvinden of extremer worden. Ofwel: ons eigen gedrag veranderen. Dat betekent letterlijk: hier korter douchen om de mensen daar natte voeten te besparen."

Duurzame energie

Op de campagnewebsite, www.hivos.nl/energie, staan tips om energie te besparen en te 'vergroenen'. De rest van de CO2-uitstoot kunnen consumenten en bedrijven compenseren door te investeren in duurzame energieprojecten van het Hivos Klimaatfonds. Matser: "Hivos wil honderd procent duurzame energie. Zo snel mogelijk en wereldwijd. In rijke landen mínder energie die duurzaam is; in arme landen méér (duurzame) energie."

Duurzame energie in Nederland

"Wij kunnen en moeten meer doen. Dat geldt voor particulieren, bedrijven en instellingen. Ook de nieuwe regering moet krachtige politieke besluiten nemen. Zij moet 'nee' zeggen tegen de bouw van nieuwe, vervuilende kolencentrales in Nederland en groen licht geven voor decentraal opgewekte duurzame energie, zoals biogas, zonnepanelen en windmolens", aldus Matser.

Duurzame energie in ontwikkelingslanden

"Een toename van energiegebruik in ontwikkelingslanden vindt Hivos terecht; want ook daar moeten mensen zich kunnen ontwikkelen. Daarom heeft Hivos samen met ontwikkelingsorganisatie SNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken in zes Afrikaanse landen, waaronder Tanzania, een biogasprogramma opgezet. Boerenfamilies die voorheen op houtvuur kookten en kerosine gebruikten, kunnen met een biogasinstallatie besparen op de kosten van brandhout én hebben geen dure, geïmporteerde olie meer nodig. Zo wordt verdere ontbossing voorkomen. Bovendien is lokaal opgewekte duurzame energie beter voor de gezondheid omdat de lucht die mensen inademen veel schoner is dan bij houtvuur."

Bron: nieuwsbericht Hivos

30 september 2010

Zoekwoorden: klimaatcampagne, hivos, duurzame energie, ontwikkelingssamenwerking