Duurzame energie zonder honderden procedures

Hoe kun je als provincie de omslag naar een duurzame energievoorziening versnellen zonder in bureaucratische structuren en procedures te vervallen? In de provincie Drenthe is een onafhankelijk stichting opgericht die initiatieven op het gebied van duurzame energie ondersteunt.

Door Jaco Boer

Gedeputeerde Staten Drenthe zagen zich twee jaar geleden voor die vraag gesteld. Onder bedrijven en burgers bleken genoeg ideeën te leven om duurzame energie te produceren. Maar veel initiatieven worstelden met het vinden van financiers of probeerden het wiel opnieuw uit te vinden. De oprichting van een onafhankelijke stichting die initiatiefnemers met geld en kennis ondersteunt, bleek de oplossing. De Drentse Energie Organisatie bestaat officieel slechts een half jaar, maar inmiddels wordt al bij 15 duurzame-energieprojecten intensief met burgers en bedrijven samengewerkt.

"In Drenthe zat de politiek eerst op het spoor van de oprichting van een eigen energiebedrijf. Maar uit een onderzoek van Rebel bleek het instellen van een onafhankelijke stichting die anderen adviseert en financieel ondersteunt beter bij de provincie te passen," vertelt directeur Guido Hoek van de Drentse Energie Organisatie. Zijn stichting is slagvaardiger en minder gevoelig voor politieke wisselingen dan de provinciale ambtelijke organisatie. Bovendien was Drenthe niet gewend om financieel in projecten te participeren, terwijl ook de Brusselse staatssteunregels niet met zich laten spotten. "Veel adviezen aan initiatiefnemers hebben ook te maken met die ingewikkelde regelgeving over financiële steun van de overheid."

Bankgarantie voor duurzaam bosbad

Na de keuze voor het oprichten van een stichting schreef Rebel ook het businessplan voor de nieuwe organisatie. Hierin werd vastgelegd dat burgers en bedrijven naast advies ook voor een zachte lening, bankgarantie of financiële participatie bij de Drentse Energie Organisatie terecht kunnen. "Voor veel duurzame projecten is het lastig om financiering te krijgen. Wij proberen met kleine bijdragen kapitaal bij banken of anderen los te weken. In dat opzicht zijn we dus aanvullend op de activiteiten van anderen." Subsidies komen niet voor in het vocabulaire van Hoek. "Een fonds waarin bijdragen na verloop van tijd terugvloeien en opnieuw kunnen worden ingezet, past beter bij onze filosofie."

Dat de Drentse Energie Organisatie voor duurzame initiatieven het verschil kan maken, is inmiddels al gebleken uit het eerste opgeleverde project. Dankzij een bankgarantie van de organisatie kon stichting Bosbad Noord-Sleen bij Emmen een lening krijgen om het gelijknamige zwembad te verduurzamen. Sinds april van dit jaar wordt het douche- en zwemwater verwarmd met restwarmte uit een verderop gelegen biovergistingsinstallatie. De pomp en de 500 meter aan leidingen die daarvoor nodig waren, zijn afgelopen winter met hulp van vrijwilligers aangelegd. De ingreep zorgt voor een besparing op de exploitatiekosten van zeker 10.000 euro per jaar.

Dit artikel is een bewerking van het artikel De ondernemende overheid (pdf) uit het Rebel Change Magazine

Deze speciale editie is gepubliceerd ter gelegenheid van Rebel. Dit platform van maatschappelijk betrokken ondernemers viert met het magazine zijn tiende verjaardag. Rebel zoekt de kracht van verandering in interessante combinaties en samenwerkingsverbanden op het raakvlak van publiek en privaat. Centraal thema: Wees de verandering die je in de wereld wil zien.