Voorwoord

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien

Dit is Ghandi's gedachte - onze visie over wie we zijn. Na tien jaar ondernemen zijn we volwassen geworden zonder onze idealen te verliezen. Die allemaal neerkomen op de wens een betere wereld te scheppen. Hoogdravend? Jazeker, maar even zoveel inspirerend. Waarom deze wens? Omdat heel veel in de wereld goed gaat maar minstens zoveel fout. Omdat we zien dat veel beter kan. Omdat in ons werkveld, waar publiek en privaat elkaar raken, geld eerder blokkeert dan smeert. Hoe kunnen we die wens realiseren? Door te doen waar we goed in zijn!

We zijn begonnen als bevlogen adviseurs die met een rationele en verfrissende kijk onze klanten terzijde stonden - en nog steeds staan. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een club die naast advies geven ook investeert in zaken waarin we geloven, die dingen daadwerkelijk realiseert om de echte verandering tot stand te brengen. Als we het dan zo goed weten, dan moeten we ook onze nek uit durven steken en risico nemen. Zo zijn we uitgegroeid tot een platform van ondernemers dat wil veranderen.

Wat wil Rebel, wat drijft ons en waar willen we naartoe?

Rebel wil zijn ondernemersplatform versterken. Dit doen wij door ons unieke business model consequent door te voeren. Een model waarbij van jong tot oud eigenaar is van ons bedrijf en waarbij de kracht van het argument wint, ook als die van de jongste medewerker komt. Hierdoor komt enorme energie vrij en wordt de ondernemersgeest aangesproken. Denken in mogelijkheden en kansen, creatief omgaan met risico's. Boven het maaiveld uitkomen levert inzicht op, al is het soms maar voor even.

Zo hebben jonge ondernemers op het gebied van financieel-economische dienstverlening en financiering het roer overgenomen om binnen Rebel verder te groeien. Naast infrastructuur, mobiliteit, havens en gebiedsontwikkeling doen we de laatste jaren meer op het gebied van energie, water en afval. Uitvalsbases zijn onze nieuwe onderkomens in Antwerpen en Rotterdam. Ook de zorg en wonen hebben onze toenemende aandacht, uitdagend met een verzakelijking en een overheid die zoekende is naar een nieuwe rol. Op deze terreinen willen we vanuit een duurzaamheidsperspectief een onderscheidende rol spelen.

Liefst werken we als ontwikkelaar mee om in partnerschap vernieuwende initiatieven te organiseren, in de markt te zetten, uit te rollen. Als het even kan, en het onze portemonnee niet te boven gaat, werken we ook mee als investeerder. Voor de grote projecten weten we de weg naar de financiële markt te vinden. Samen met investeerders structureren we de transactie tot een sluitende deal. Hierbij kijken we verder dan het geld en plaatsen de projecten in hun maatschappelijke en economische context.

Nederland en België hebben een groot buitenland dat voor ons steeds belangrijker wordt. Door onze ervaring in de financiering van publieke infrastructuur en vastgoed met privaat geld weten internationale klanten ons steeds beter te vinden. Zeker omdat wij naast ons advieswerk onderscheidende kennis en ervaring hebben met de daadwerkelijke transacties. Azië staat daarbij nu bovenaan. Crisis in Azië betekent afnemende groei, waarbij Europa zijn vingers aflikt. We hebben vaste voet in Thailand, Vietnam, Indonesië en op de Filippijnen. We zien ook potentie in Afrika, waar een aantal landen het zeer goed doet. Ook de Verenigde Staten hebben onze toenemende aandacht, omdat daar ondernemers opstaan die het er willen maken - en niet alleen in materiële zin.

Voor u ligt onze samengebundelde energie in woorden, een foto van wie Rebel is, nu we 10 jaar zijn geworden. Ons verhaal in beeld gebracht door de verandering die ons inspireert. Van een ondernemende overheid, van de rol van ons pensioengeld, van waardecreatie, van durfkapitaal voor Afrikaans ondernemerschap, van zorg en markt en van sociale innovatie. Hoe dromen werkelijkheid worden, en over McCloskey en haar kijk op ondernemerschap. Hoe we de wereld veroveren, wie onze helden zijn en wat onze kinderen, de toekomst, er eigenlijk van vinden.

Wij wensen iedereen veel leesplezier, durf en inspiratie.

Rebel