100 procent duurzaam: volgens Meewind is het mogelijk

Ja, we moeten over naar duurzame energie. Daar zijn we het in Nederland wel over eens. Maar 100 procent duurzaam, gaan we daarin slagen? “Niet als we het alleen van de overheid moeten hebben”, stelt Willem Smelik. De bestuurder van het duurzame beleggingsfonds Meewind geeft antwoord op de vraag: hoe kunnen we transitie naar duurzame energie versnellen?
  

Even terug naar 24 juni jongstleden. Die dag besliste de rechtbank in Den Haag dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. “De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990”, aldus het vonnis in de zaak die was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda en negenhonderd mede-eisers.

Krachtig signaal

“Een geweldige uitspraak, voor zowel het Nederlandse als het internationale klimaatbeleid”, reageert Meewind-bestuurder Willem Smelik op de recente klimaatzaak. “Het is een krachtig signaal dat een overheid door de rechter wordt gedwongen om meer en effectievere maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Onder meer door fossiele energie te vervangen door hernieuwbare energie.”

Smelik is content met het vonnis, maar betreurt het feit dat er überhaupt een rechtszaak nodig was. “Eigenlijk is het te gek voor woorden dat in de rechtbank moet worden afgedwongen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt om haar eigen burgers te beschermen tegen gevaarlijke klimaatverandering. De politiek laat het op dit vlak al jarenlang liggen.”

Korte termijn

Dat laatste constateerde Smelik al zo’n tien jaar geleden, wat de directe aanleiding was voor de oprichting van Meewind. “Het was duidelijk dat er een absolute noodzaak is om over te stappen op duurzame energieproductie, maar ook dat de overheid hier onvoldoende actie in onderneemt. De politiek is te veel gefocust op de korte termijn, op snel scoren. Ondertussen blijven belangrijke onderwerpen op de lange termijn, zoals klimaatverandering, onderbelicht. Daarom hebben we in 2006 zelf het heft in handen genomen door te starten met een duurzaam beleggingsfonds.”

Missie Meewind

Meewind heeft één belangrijke missie: een 100 procent duurzame energievoorziening. “Met ons fonds bieden wij iedereen de mogelijkheid om te beleggen in duurzame energieprojecten”, aldus Smelik. Grootschalige projecten zoals windparken op zee, maar ook kleinere projecten in de regio. Bijvoorbeeld een klimaatinstallatie om een appartementencomplex duurzaam te koelen en verwarmen. “Elk project dat we samen met onze participanten mogelijk maken draagt bij aan de transitie naar duurzame energie.”

Half miljoen huishoudens

Meewind heeft inmiddels ruim 6.200 participanten. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven en lagere overheden. Zo hebben de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Haag mede bijgedragen aan de succesvolle realisatie van Belwind, het eerste windpark van Meewind dat in 2008 werd opgeleverd.

Momenteel nadert de financial close van Nobelwind, alweer het derde offshore windpark dat Meewind met haar partners in de Noordzee realiseert. Smelik: “De drie offshore parken kunnen gezamenlijk meer dan een half miljoen huishoudens van duurzame energie voorzien. Dat betekent een half miljoen huishoudens die niet langer afhankelijk zijn van fossiele energie. Dat betekent dus ook een enorme reductie in de CO2-uitstoot.”

80 miljoen belegd

Meewind heeft momenteel een belegd vermogen van 80 miljoen euro en dit bedrag blijft groeien. Smelik: “Dat is het bewijs dat wij niet alleen staan in onze missie om de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. Ja, de Nederlandse overheid speelt met haar klimaatbeleid een centrale rol in de vraag: gaan we 100 procent duurzaam redden? Maar daarnaast moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid erkennen én nemen. Lagere overheden, bedrijven, maar ook particulieren. Bijvoorbeeld door met eigen vermogen te investeren in een schone toekomst, waarvoor wij als duurzaam beleggingsfonds een platform bieden.”

De recente klimaatzaak, aangespannen door Urgenda, toont eens te meer aan dat achteroverleunen en wachten op actie vanuit de overheid niet de juiste aanpak is. “Wij kunnen zelf ook het voortouw nemen en ons hard maken voor de duurzame zaak”, besluit Smelik. “Dan kan de overheid niet achterblijven.”

10 juli 2015

Foto: Meewind