ChangeMagazine RSS feed Klimaat algemeen http://www.changemagazine.nl/ nl Recente artikelen Klimaatverandering leidt tot vochtproblemen in woningen Klimaatverandering leidt onder andere tot stijging van de zeespiegel, extreme neerslag, lange periodes van droogte en een afname van de biodiversiteit. Het veranderende klimaat heeft ook effect op onze woonomgeving en gezondheid. Hogere luchtvochtigheid en intensere neerslag veroorzaken meer vocht in woningen. Dit heeft een verhoogde kans op schade, schimmelvorming en de ontwikkeling van huismijt tot gevolg. 27 Jul 2017 13:48:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/klimaatverandering-leidt-tot-vochtproblemen-in-woningen http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/klimaatverandering-leidt-tot-vochtproblemen-in-woningen World Efficiency Solutions ondersteunt de markt voor duurzaamheid en C02-reductie Ter gelegenheid van de COP21 klimaatconferentie in Parijs in 2015, is Reed Expositions France gestart met de organisatie van World Efficiency Solutions, het grootste internationale platform voor duurzaamheid en low-carbon oplossingen. 20 Jul 2017 07:09:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/world-efficiency-solutions-ondersteunt-de-markt-voor-duurzaamheid-en-c02-reductie http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/world-efficiency-solutions-ondersteunt-de-markt-voor-duurzaamheid-en-c02-reductie Onderzoek naar onbekende ondergrondse permafrostdooi De opwarming van het klimaat heeft vele gevolgen. Een daarvan is de ontdooiing van permafrost. De kans is groot dat met het ontdooien van permafrost in gebieden als Canada, Alaska en Siberië broeikasgassen vrijkomen zoals CO2 en methaan. Aardwetenschapper Jorien Vonk aan de VU in Amsterdam onderzoekt een van de varianten van permafrost-ontdooiing: abrupte, ondergrondse dooi. 06 Jun 2017 11:50:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/onderzoek-naar-onbekende-ondergrondse-permafrostdooi http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/onderzoek-naar-onbekende-ondergrondse-permafrostdooi Plastic soep in Museum Het Valkhof Elk jaar belandt ruim 6,4 miljoen ton plastic in zee. De meeste soorten zijn lastig te recyclen, bevatten giftige stoffen en zijn nauwelijks afbreekbaar. In de oceanen zijn inmiddels grote vuilnisbelten van plastic afval ontstaan. Een deel van het plastic dat wij gebruiken, wordt afgebroken tot microdeeltjes die uiteindelijk in onze voedselketen terecht komen. Ons plastic afval vormt daarmee een bedreiging voor mens, dier en milieu. 15 Dec 2016 13:49:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/plastic-soep-in-museum-het-valkhof http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/plastic-soep-in-museum-het-valkhof Nationale klimaatadaptatiestrategie vastgesteld De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. In nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven is in kaart gebracht hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering. 06 Dec 2016 09:22:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/nationale-klimaatadaptatiestrategie-vastgesteld http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/nationale-klimaatadaptatiestrategie-vastgesteld 2 jaar voor uitwerking klimaatakkoord Parijs Tijdens de klimaattop in Marrakech hebben de bijna 200 aanwezige landen besloten om het klimaatakkoord van Parijs binnen 2 jaar uit te werken. Beloftes worden hierbij omgezet in daden, is het plan, bijvoorbeeld verslaglegging van CO2-reductiemaatregelen en controle hierop. De uitwerking van het Kyoto-protocol (1997) duurde 4 jaar.  22 Nov 2016 11:04:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/2-jaar-voor-uitwerking-klimaatakkoord-parijs http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/2-jaar-voor-uitwerking-klimaatakkoord-parijs Van klimaatscepsis naar klimaatidealisme De discussie over klimaatverandering lijkt in Nederland verschoven te zijn: het is vaak niet meer de vraag of het klimaat verandert maar hoe we daarop moeten reageren. Christel van Eck en Leo Meyer van ClimateContact-Consultancy spreken met tien Nederlanders over klimaatverandering, van sceptici tot realisten en idealisten.  17 Nov 2016 14:09:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/van-klimaatscepsis-naar-klimaatidealisme http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/van-klimaatscepsis-naar-klimaatidealisme Smeltende gletsjer legt schadelijk afval bloot Camp Century was een militaire basis op Groenland tijdens de Koude Oorlog. Na een aantal jaar werd de basis verlaten, maar het afval bleef achter. Dikke lagen sneeuw en ijs zouden het radioactieve, chemische en biologische afval veilig begraven. Niet dus, want klimaatverandering laat de gletsjer smelten. 25 Aug 2016 11:15:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/smeltende-gletsjer-legt-schadelijk-afval-bloot http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/smeltende-gletsjer-legt-schadelijk-afval-bloot Simpele animatie maakt opwarming begrijpelijk Om klimaatverandering uit te beelden, bedacht klimaatwetenschapper Ed Hawkins van Reading University, Groot-Brittannië een bijzondere infographic. In een geanimeerde spiraal, gebaseerd op internationaal erkende data, laat hij de overduidelijke opwarming van de aarde zien. 22 Aug 2016 13:00:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/simpele-animatie-maakt-opwarming-begrijpelijk http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/simpele-animatie-maakt-opwarming-begrijpelijk Innovatie voor zoetwater op kleine eilanden Veel kleine eilandjes middenin de oceaan lopen het gevaar de komende jaren onbewoonbaar te worden. Klimaatverandering laat de zeespiegel stijgen en zoetwatervoorzieningen komen in gevaar. Een nieuwe innovatie van Deltares biedt een oplossing tegen binnendringend zoutwater. 03 Aug 2016 10:20:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/innovatie-voor-zoetwater-op-kleine-eilanden http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/innovatie-voor-zoetwater-op-kleine-eilanden Basalt verandert CO2 in steen CO2 kan snel verstenen wanneer het in aanraking komt met water en basalt. Als dit in de toekomst op grote schaal kan worden toegepast, zou deze ontdekking een oplossing kunnen bieden om het opwarmende klimaat tegen te gaan. 15 Jul 2016 07:21:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/basalt-verandert-co2-in-steen http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/basalt-verandert-co2-in-steen Klimaatverandering oorzaak overstromingen Parijs Zware onweersbuien, valwinden, extreme regen en hagelstenen zo groot als tennisballen. Is het recente extreme weer het gevolg van klimaatverandering? Een internationaal team van wetenschappers onderzocht twee recente gebeurtenissen, een primeur voor de wetenschap. Conclusie: in Frankrijk nam de kans op extreme regenval toe tot 90 procent! 08 Jul 2016 10:02:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/klimaatverandering-oorzaak-overstromingen-parijs http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/klimaatverandering-oorzaak-overstromingen-parijs 2016 op koers voor warmste jaar Het jaar 2016 is flink op koers om het warmste jaar ooit gemeten te worden. Sinds oktober 2015 heeft elke maand het maandrecord gebroken. Ook voor mei was dat het geval. Een deel van de warmte komt door El Niño; het grootste deel echter door opwarming door menselijk handelen. 27 Jun 2016 09:50:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/2016-op-koers-voor-warmste-jaar http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/2016-op-koers-voor-warmste-jaar Met een business case een ontwikkelingsland helpen In de Partnership Verkiezing werken jonge mensen vanuit bedrijven aan het opzetten van een business case in ontwikkelingslanden. Doel is om oplossingen te creëren voor de grootste internationale uitdagingen. 02 Jun 2016 08:23:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/met-een-business-case-een-ontwikkelingsland-helpen http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/met-een-business-case-een-ontwikkelingsland-helpen NKWK in 2016: het jaar van het vinden Op 17 mei vond het tweede congres plaats van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken daarin samen aan (nieuwe) kennis en innovaties voor een waterrobuuste en klimaatbestendige delta. In het NKWK geldt: meedoen = meebetalen = mee profiteren. Werkt dat? 01 Jun 2016 09:59:00 GMT http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/nkwk-in-2016-het-jaar-van-het-vinden http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/onderzoek/nkwk-in-2016-het-jaar-van-het-vinden