Mest verwarmt 25.000 Friese huizen

In Friesland wordt gewerkt aan de eerste pijpleiding voor biogas geproduceerd uit dierlijke mest. Deze leiding moet verspreiding van dit biogas op grote schaal mogelijk gaan maken.

Tot nu toe waren er tientallen lokale proeven met mestvergisting in Nederland. Biogas uit mest werd daarbij voornamelijk omgezet in energie om bijvoorbeeld direct de nabijgelegen stallen en boerderij te verwarmen. De Friese biogaspijpleiding, een investering van 15 miljoen euro,  maakt verdeling van het gas over een groot gebied mogelijk. Twaalf Friese boeren tussen Dokkum en Leeuwarden sluiten hun mestvergisters op de pijpleiding aan. Het gezamenlijk geproduceerde gas, naar verwachting zo´n 40 miljoen kuub goed voor 25.000 huishoudens, gaat naar een knooppunt van Gasunie.

Betrouwbaar

Dat verzamelpunt wordt Groen Gas Hub genoemd. Daar wordt het biogas verbeterd tot aardgaskwaliteit en vervolgens bijgemengd in het landelijke netwerk van Gasunie.
Gasunie verwacht dat bio-energie uit vergisting hierdoor een hoge vlucht zal nemen. Nederland heeft grote hoeveelheden mest en groen afval. Voordeel van vergisting van mest en groen afval is dat het, anders dan windenergie, constant mogelijk is. Dat maakt biogas betrouwbaar  en efficiënt. Het gasbedrijf verwacht dat biogas in 2025 kan voorzien in tien procent van de Nederlandse energiebehoefte.

De deelnemers aan het Friese project zijn de energiebedrijven Essent, Enexis, Stedin en Gasunie, adviesbureau E-kwadraat, stichting Energy Valley, de gemeente Leeuwarden en provincie Friesland. Een van de struikelblokken vormt de subsidieregeling SDE, die niet voorziet in samenwerkingsverbanden.
Voor 2010 zouden samenwerkende vergisters daardoor geen aanspraak kunnen maken op subsidie. De overheid streeft ernaar om voor 2011 een vorm te vinden om financiële steun mogelijk te maken. Wel is er 2 miljoen beschikbaar gesteld om innovatieve biogasinitiatieven te ondersteunen en voor te bereiden. Het is nog niet duidelijk of het Friese project hier aanspraak op kan maken.

In Duitsland en Denemarken is dankzij teruglever-vergoedingen voor duurzame elektriciteit een groot aantal installaties gebouwd. In deze landen wordt met de mest bijvoorbeeld ook frituurvet en bermgras vergist, wat een veel hogere gasproductie mogelijk maakt.

Tweehonderd miljoen kuub

Het bedrijfsleven in het noorden van het land werkt met de stichting Energy Valley op vier andere locaties in Friesland, Groningen en Drenthe aan de ontwikkeling van Groen Gas Hubs. Onder andere Essent Milieu Vagron en de Suiker Unie in Groningen worden grote leveranciers van biogas. Samen kunnen de vijf Groen Gas Hubs op termijn naar verwachting circa tweehonderd miljoen kubieke meter groen gas per jaar produceren. Daarmee kunnen ze 150.000 huishoudens van groen gas voorzien.
Het streven is om de eerste Friese biogaspijpleiding in 2013 in gebruik te nemen.

Hoe werkt mestvergisting?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mest wordt op een temperatuur van 35 ºC gebracht, de ideale temperatuur voor bacteriën om de organische stoffen om te zetten. Deze bacteriën produceren biogas, een mengsel van methaan en kooldioxide. Dit biogas kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen, maar kan ook, bijvoorbeeld met een warmtekrachtkoppeling worden omgezet in elektriciteit.

Stank

Mestvergisting is niet alleen aantrekkelijk omdat het mogelijk is hiermee duurzame elektriciteit en warmte op te wekken. Het is ook een manier om verse mest snel te verwerken, zodat er minder methaan en ammoniak vrijkomt in de buitenlucht. De stankoverlast wordt sterk beperkt. Het voor plantengroei oninteressante koolstof wordt in mestvergisters door bacteriën omgezet in brandstof. De stikstof die aanwezig is in de mest wordt door het vergistingsproces makkelijker opneembaar voor planten.

15 februari 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie

Zoekwoorden: biogas, vergisting, mest, groen gas, subsidie, elektriciteit, stikstof.