Klimaatkennis

De domeinen van Change Magazine

Adaptatie & Water

Het domein Adaptatie & Water gaat over klimaatadaptatie, en in het bijzonder de bescherming van Nederland tegen de stijgende zeespiegel. Ook andere water-klimaat-gerelateerde onderwerpen komen hier aan bod. (RSS-feed)

Biodiversiteit & Voedsel

Binnen Biodiversiteit & Voedsel gaat het om de invloed van klimaatverandering op de diversiteit aan dier- en plantensoorten, duurzame voedselproductie en duurzaamheid in de gehele voedselketen. (RSS-feed)

Duurzaam gebouwde omgeving

Duurzaam Gebouwde Omgeving gaat over het aanpassen van gebouwen en de gebouwde omgeving aan klimaatverandering, maar ook om gebouwen duurzamer te maken, om klimaatverandering tegen te gaan. (RSS-feed)

Duurzame mobiliteit & energie

Er is meer op het gebied van Duurzame Mobiliteit & Energie dan de elektrische auto: dit domein gaat over de mogelijkheden binnen mobiliteit om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en over schone energie en energiebesparing. (RSS-feed)

Klimaat algemeen

Binnen de klimaatwetenschap wordt veel onderzoek gedaan en worden prachtige initiatieven genomen. Het onderdeel Klimaat Algemeen geeft algemene artikelen rondom klimaat en daaraan gerelateerde duurzaamheid. (RSS-feed)

Solidariteit & Klimaat

Klimaatverandering is een mondiaal probleem, waarvan de klappen het hardst aankomen in arme landen. Solidariteit & Klimaat gaat over klimaatveranderingen in ontwikkelingslanden en hoe zij zich aanpassen aan klimaatverandering. (RSS-feed)

Er is ook een RSS-feed voor al onze artikelen