CO2-neutrale energiesector 2050 haalbaar

BRUSSEL -  Het is mogelijk om Europa in de toekomst van energie te voorzien, zonder dat daarbij het broeikasgas CO2 vrijkomt. Dat staat in een rapport van de European Climate Foundation.

Op de lange duur vallen de kosten niet hoger uit dan bij een energievoorziening zoals die nu is en waarbij dus wel CO2 vrijkomt. Daarvoor is wel nodig dat de investeringen in energie de komende vijftien jaar verdubbelen. In het rapport wordt er dan ook voor gepleit om vóór 2015 actie te ondernemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de zogeheten Routekaart 2050 wordt uitgegaan van vier scenario's om te komen tot een CO2-neutrale energievoorziening. In één scenario wordt uitgegaan van 40 procent duurzame energie én daarnaast van onder meer kernenergie en ondergrondse opslag van CO2. Er is ook een scenario met 100 procent duurzame energie, waarbij geen kernenergie nodig is en waarbij alleen CO2 van de zware industrie wordt opgeslagen.

Het gaat dus om een toekomstige energievoorziening waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van zon, wind, biomassa, aardwarmte en opslag van CO2. Volgens het rapport hoeft een hoog aandeel van duurzame energie niet te leiden tot onvoldoende betrouwbaarheid van de energievoorziening. Wel zijn investeringen nodig om energie efficiënter te benutten en de elektriciteitsnetten uit te breiden en geschikt te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Ook wordt gepleit voor een hervorming van de energiemarkt en het geleidelijk terugdringen van installaties met een hoge uitstoot van CO2.

Het rapport van de European Climate Foundation bevat analyses van onderzoeksinstituten, waaronder KEMA en Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN).

13 april 2010

domein: duurzame mobiliteit en energie