Europese Roadmap naar 2050

De Europese Commissie heeft een "Roadmap to 2050" gepubliceerd, waarin wordt gekeken naar de transitie van de EU naar een groene economie, met een lage CO2-uitstoot. Het is mogelijk voor Europa om in 2050 de emissie te reduceren naar 80-95% onder het niveau van 1990.
 

Door Daniëlle van Gils

De Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050 beschrijft een kosteneffectieve manier om de Europese klimaatdoelen te halen. De Europese Commissie (EC) nam tevens een plan aan voor energiezuinigheid, om de concurrentiepositie van Europa te verbeteren, en tegelijkertijd emissies te reduceren. In de afgelopen twee decennia is de uitstoot met 16% verminderd, terwijl de economie in diezelfde periode met 40% is gegroeid. Analyses laten zien dat Europa het doel van 20% minder CO2-uitstoot in 2020 kan halen. In het rapport doet de EC een aanbeveling om het klimaatdoel op te hogen naar 25% reductie in 2020. Voor die 25% minder uitstoot is dan wel werk aan de doelen van 20% duurzame energie en 20% energiebesparing in 2020 nodig. (Persbericht EC)

"We moeten de transitie naar een concurrerende economie met een lage broeikasgasuitstoot nu starten," zegt EU klimaatcommissaris Connie Hedegaard. "Hoe langer we wachten, hoe hoger de kosten zullen zijn. Als de olieprijs blijft stijgen, betaalt Europa elk jaar meer voor de energierekening en wordt kwetsbaar voor prijsschokken."

"Het goede nieuws is dat we niet hoeven te wachten op technologische doorbraken", zegt Hedegaard. "Een economie met een lage broeikasgasuitstoot kan worden gebouwd door al bestaande technologieën verder te verbeteren." (Environment News Service)

Reacties vanuit Nederland

8 Maart, de publicatiedatum van de Roadmap, hield de Tweede Kamer er een vergadering over. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) voelt niets voor de nieuwe klimaatdoelstellingen. Tussentijds het doel bijstellen vindt hij "niet verstandig". "Nederland wil met zijn eigen invulling komen voor dat traject." [Het traject van een reductie van 80% tot 95% in 2050] (Telegraaf)

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is teleurgesteld over de klimaatambities van de EC. Hij mist daarin concrete stappen om het doel ook in 2050 te halen. "De meeste stappen liggen na 2030 wanneer de huidige politici allang met pensioen zijn. Het Europees Parlement, Europese energiebedrijven, multinationals en landen als Engeland, Spanje en Denemarken willen dat Europa nu werk maakt van haar klimaatambities. Dit document schiet hierin drastisch te kort."

"Deze routekaart is een stap terug. Europees gecoördineerde maatregelen worden aan de kant geschoven en in plaats daarvan lijkt de Europese Commissie volledig te vertrouwen op vrijwillige acties van de EU-landen. De afgelopen jaren hebben we in Kopenhagen en Cancún juist gezien dat dat niet effectief is. Europa moet de leiding nemen." (Groenlinks.nl)

09 maart 2011

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: Europese Commissie, klimaatdoelen, 2050, Roadmap