Vijf grootschalige Smart Grid projecten

Het Smart Energy collective is de volgende fase ingegaan van de ontwikkeling van vijf demonstratieprojecten, nadat een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst door 26 partners is ondertekend. Met de komst van deze demon- stratieprojecten worden intelligente energiesystemen getest onder verschillende doelgroepen (industrie, kantoren, bestaande woonwijken en nieuwbouwwijken). Het collective wil grootschalige praktijkervaring opdoen met smart energy en smart grids.

De projecten worden gerealiseerd op de luchthaven Schiphol, in enkele kantoren van ABB en Siemens en in drie woonwijken: in Gorinchem, Heerhugowaard en Goed. Intelligente energiesystemen (smart grids) zijn essentieel voor de realisatie van een betaalbare en betrouwbare duurzame energievoorziening. Ook wil Smart Energy Collective een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde standaardisatie binnen dit nieuwe vakgebied.

In de eerste fase van het project is gekozen voor vijf proeftuinen in uiteenlopende omgevingen om op die manier een omvattend beeld te krijgen.

  1. Industrie: Het demonstratieproject Industrie wordt gerealiseerd op luchthaven Schiphol (the GROUDS, Schiphols innovatieplatform met de focus op duurzaamheid) en richt zich op kleine en middelgrote industrieën. Het doel is om zowel lokale netwerkcongestie te voorkomen als om een lokale energiebalans in stand te houden door de inzet van lokale elektriciteits-opwekking met een of meerdere WKK's (installaties voor warmte-krachtkoppeling).
  2. Kantoren: In het demonstratieproject Kantoren zal vooral onderzocht worden hoe maximaal gebruik gemaakt kan worden van de flexibiliteit in de energievraag van deze kantoren door de inzet van energiemanagement- systemen en de introductie van commerciële energiediensten. De proeftuin zal bestaan uit enkele kantoren van Siemens en ABB en mogelijk nog van andere partners uit het collectief.
  3. Woonwijk 'All Electric District': Een volledig elektrische woonwijk levert een uniek elektriciteitsmarktprofiel op doordat de complete energievraag elektrisch is en de lokale opwekking door middel van zonnepanelen plaatsvindt. Het opladen van elektrische voertuigen en ruimteverwarming via elektrische warmtepompen vergt flexibiliteit om de piekbelasting te verlagen. Elektriciteitsopslag, mogelijk nog aangevuld met lokale opwekking via op biogas gestookte WKK's ondersteunen de flexibiliteit en het netwerk, noodzakelijk voor dit demonstratieproject. De proeftuin wordt gerealiseerd in Gorinchem.
  4. Woonwijk 'Gas en elektriciteitsnetwerk': Deze proeftuin, die gerealiseerd wordt in Heerhugowaard, richt zich op het potentieel van de bestaande bouw in Nederland waarbij gas- en elektriciteitstoepassingen met elkaar in concurrentie worden gebracht. Daarnaast wordt ook onderzocht op welke wijze het beste uit deze twee 'werelden' te realiseren is. Dit biedt veel mogelijkheden voor kostenefficiënte duurzame energieoplossingen met een groot marktpotentieel.
  5. Woonwijk 'District Heating Area': Dit demonstratieproject in Goes onderscheidt zich van de andere demonstratieprojecten door de volledig geïntegreerde oplossing van warmte en elektriciteit. Door middel van intelligente warmte- en koudeopslagsystemen zal de gewenste flexibiliteit worden gerealiseerd en de slimme elektriciteits- en warmtemarkt worden geoptimaliseerd.

Smart grids of 'intelligente energienetwerken' spelen een belangrijke rol in de energievoorziening van de toekomst. Technologische innovaties en nieuwe diensten moeten onze toekomstige energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar houden, en de transitie naar verduurzaming mogelijk maken.

Ga voor meer informatie naar www.smartenergycollective.com

15 mei 2012