Synergie tussen klimaatadapatie en -mitigatie in Congo

De bevolking rond de Congobekken heeft te maken met zowel ontbossing als klimaatverandering. Het Centre for International Forestry Research (CIFOR) heeft daarvoor een project opgezet, dat kijkt naar synergie tussen klimaatadaptie en klimaatmitigatie in de Congobekken.
 

Een van de dorpen in het bekken is Lukolela. Kan een groene gordel zorgen voor aanpassing aan klimaatverandering en tegelijk zorgen voor broeikasgas-reductie?

16 oktober 2012