Redactioneel - gedrag en gewoontes

Om gestelde klimaatdoelen te halen moet de CO2-uitstoot van verkeer dramatisch omlaag. Dat maakt het noodzakelijk te meten en weten waar de problemen groot zijn en ingrepen potentieel succesvol. Daarom maakt Change Magazine in deze nieuwe uitgave de balans op en leggen we duurzame mobiliteit langs de meetlat.

Dat er talloze manieren zijn om onze mobiliteit duurzaam in te richten beschreven we in de vorige twee uitgaves over dit thema. Wat die methodes opleveren is de vraag waar markt en maatschappij nu een antwoord op willen.

Die markt heeft zelf de beste oplossingen in handen, zo blijkt uit de beschreven praktijkvoorbeelden. Duurzame mobiliteit is niet meer alleen een ideaal voor de lange termijn, maar een business opportunity voor de korte termijn. Ondernemers vertellen hoe makkelijk of moeilijk het is groene mobiliteit onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Natuurlijk is er aandacht voor nieuwe technieken als rijden op elektriciteit en waterstof. Maar wat staat tot onze beschikking om schoner en zuiniger te rijden tot die technieken breed beschikbaar zijn? In De Alternatieven leest u welke brandstoffen nu kansrijk zijn, welke voor- en nadelen hieraan kleven en wat kenners over dit thema te zeggen hebben. Ook beleid wordt onder de loep gelegd. Wethouders, milieuambtenaren en onderzoekers gaan in op de vraag hoe duurzame mobiliteit op lokaal niveau ingevuld kan worden, wat er nodig is en wat de resultaten tot nu toe zijn.

Maar u en ik moeten vooral de hand in eigen boezem steken, zo komt uit het hele magazine naar voren. Onze mobiliteit wordt niet duurzamer als wij ons reisgedrag niet drastisch veranderen. Dat we daarvoor niet voor altijd de auto hoeven te laten staan blijkt uit de realistische voorzetten van de kenners in dit blad. Bewustwording over ons eigen mobiliteitsgedrag is van groot belang om het tij te kunnen keren. Evenementen als de Europese Mobiliteitsweek en Ecomobiel, waar deze Change Magazine bij aansluit, zijn daarom van groot belang om kennis en ervaring uit te wisselen en gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten.

Baud Schoenmaeckers
Hoofdredacteur